Objawy - dyskalkulia

Dyskalkulia

objawy.org.pl
Pojęcie „dyskalkulia rozwojowa” pojawiło się o wiele później niż „dysleksja rozwojowa” i z tego powodu naukowcy częściej używają terminu opisowego – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, trudności matematyczne lub zaburzenia umiejętności matematycznych. Nie budzi wątpliwości, że objawy dyskalkulii są inne niż w przypadku dysleksji, choć spotyka się poglądy, iż ta trudność matematyczna występuje głównie u dzieci z dysleksją. W praktyce, rzeczywiście problemy dotyczące obu zaburzeń nieraz nakładają się na siebie, ale dla jasności należy uporządkować stwierdzenia, że dzieci z dysleksją doświadczają trudności w czytaniu oraz pisaniu, ale nie mają większych problemów z matematyką, natomiast dzieci z dyskalkulią mają trudności w uczeniu się matematyki, a nauka pisania i czytania nie przysparza im kłopotów. Choć o dyskalkulii słyszy się o wiele rzadziej niż o dysleksji, szacuje się, że dotyka ona ok. 6 % ogółu maluchów, podczas gdy dysleksja do 4 %. W naszym kraju, cierpią na nią ok. 2 miliony Polaków.


Pozostałe tematy: